دستگیری ۲ تبعه خارجی در فرودگاه آتاتورک

نگام ، بین الملل _نیروهای امنیتی ترکیه ۲ تبعه خارجی را در فرودگاه آتاتورک استانبول به ظن ارتباط با حمله تروریستی به باشگاه شبانه دستگیر کردند.
به گزارش آناتولی تیم مبارزه با تروریسم پلیس استانبول، ۲ تبعه خارجی را در فرودگاه آتاتورک به ظن ارتباط با حمله تروریستی به باشگاه شبانه دستگیر کردند.

افراد دستگیر شده پس از بازرسی و کنترل مدارک شناسایی به اداره پلیس استانبول در خیابان وطن انتقال یافته اند.

در حمله تروریستی به باشگاه شبانه در منطقه اورتاکوی استانبول در بامداد اول ژانویه، ۳۹ نفر کشته و تعداد زیادی نیز مجروح شده بودند.