دست و پا زدن قالیباف برای دیدار با پوتین تا از این رهگذر برای انتخابات آتی ریاست جمهوری اعتباری کسب کند

به دنبال انتشار خبر دیدارهای متعدد نمایندگان مجلس انقلابی یازدهم با مقامات روس و چین حالا یک کانال تلگرامی اصولگرا نزدیک به جبهه پایداری خبر داده است که برخی شنیده ها حاکی از این است که سفر محمدباقر قالیباف به روسیه به علت وقت ملاقات ندادن پوتین هنوز قطعی نشده است.

در پروتکل‌های پوتین دیدار با روسای مجلس نیست اما قالیباف تلاش کرد برای آن که از پرتو دیدار با پوتین ، اعتباری نصیب او برای انتخابات ریاست جهوری آینده شود از رهبری خواست تا او را حامل پیامی برای پوتین کند.

وقتی به پوتین اطلاع دادند که قالیباف حامل پیام رهبرر ایران برای وی است ،علی الظاهر او پذیرفت که قالیباف به دیدارش برود.

پوتین در این ایام یک پروتکل حساس دارد که باید دیدار کننده ۱۵ روز در قرنطینه بماند.

پیشنهاد داده شده که قالیباف در تهران و در فرودگاه روسیه آزمایش کرونا بدهد که آنها نیز پذیرفتند اما اتفاقات اخیر روسیه قدری سفر را به تاخیر انداخته است.