دشمن؛ لقلقه زبان خامنه‌ای

حامد تقوی-

علی خامنه‌ای چند روز قبل به مناسبت هفته بسیج با بسیجیان علاوه بر آنکه اعتراضات فراگیر اخیر در ایران را
کار «دشمنان» دانست و از بسیجی‌ها برای سرکوب اعتراضات، قدردانی کرد؛ گفت:
۱- بسیج در همه میادین دفاع سخت، نیمه‌سخت
و نرم آماده‌به‌کار باشد و در همه محله‌های کشور
در مقابل حوادث گوناگون راهبرد و تاکتیک آماده
داشته باشد.
– در هیچ زمینه‌ای غافلگیر نشوید و سعی کنید در همه محله‌ها حضور داشته باشید. از تجربه کمیته‌های‌انقلاب‌اسلامی‌در سال ۶۰ استفاده کنید
که در هرحادثه‌ای که رخ میداد حضور داشتند.
– در جنگ نرم عکس‌العملی رفتار نکنید البته
باید پاسخ دشمن را داداما همیشه مانند شطرنج‌
بازی ماهر یک قدم از دشمن جلو باشید و کنشی
عمل کنید.
– با مجموعه‌های همسو با اهداف بسیج در
دانشگاهها و خارج از آن، هم‌افزایی و همکاری
کنید.
– بسیج در عین گستردگی چابک باشد و اسیر
پابندهای رایج اداری نشود.

شاید اگر فردی علی خامنه‌ای را نشناسد و فیلم این حرف‌ها را ندیده باشد ، برایش غیر قابل باور به نظر بیایید. اما باید گفت کاملا حقیقتدارد.
خامنه‌ای بسیج را یک نهاد کاملا فرا قانونی میداند و از تمام نیروهای سرکوبگرش میخواهد به دروان جنایت دهه ۶۰ برگردند. کما اینکه در لا به لای صحبت‌هایش مدام به آن دوران جنایت بار نظام گریز میزد.

✍️ دیدگاه شما 🙏