دعواهای تمام نشدنی نوبخت با مسئولین کشور!

شنیده شده نوبخت با مسئولین کشور در جلسات مختلف دعوا و جدال لفظی می کند!

او اخیرا در جلسه ای با قالیباف در مورد برخی طرح ها و برنامه های اقتصادی درگیری لفظی پیدا می کند!

البته این درگیری های نوبخت، مسبوق به سابقه بوده و در موارد دیگری نیز دعوا و جدال لفظی داشته است!

چندی پیش نیز نوبخت با همتی رئیس بانک مرکزی درگیری لفظی می کند و بین این دو خصومتی نیز ایجاد می شود که البته اختلافات بین نوبخت و همتی نیز مسبوق به سابقه بوده بر سر مسائل کلان اقتصادی دچار تفاوت نظرهای ریشه ای هستند.

همچنین شنیده شده نوبخت تمایل جدی برای ورود به انتخابات ۱۴۰۰ داشته و در فکر ورود به این عرصه می باشد!