دعوا بر سر حرمسرا بود نه حرم!

پایگاه خبری / تحلیلی نگام – ✍️ محمد جواد اکبرین

می‌دانید چرا باند مدافعان حرم در داخل و خارج که برای بشار اسد گریبان چاک می‌کردند الان ساکتند؟

می‌دانید چرا تا ۲هزار کیلومتر دورتر را می‌دیدند اما حالا مقاومت همسایه در برابر توحش طالبان به چشم‌شان نمی‌آید؟

چون مسئله‌شان هرگز «مقاومت» نبود. دعوا از اول بر سر حرمسرا بود نه حرم!

حالا هر چه می‌گردند نمی‌توانند سوژه‌ای برای متهم کردن پنجشیر⁩ پیدا کنند.

می‌بینند احمد مسعود و وارثان پدرش در افغانستان با دست خالی وسط محاصره ایستادند، به کدام دشمن خارجی منسوب‌شان کنند؟

جمهوری اسلامی با حمایت از طالبان دست دوستانش را بسته است!

ایده ندارند.

دچار خلاء تئوریک شدند و مجبور به سکوتند.