دعوت به رأی دادن به کد «۸۸»

✍️ احمد حیدری

«قُلْ: إِنَّمَا أَعِظُکُمْ بِوَاحِدَهٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَادَى»(سبأ/۳۴)

(بگو فقط به شما را یک اندرز مى‏‌دهم: با هم یا به تنهایى براى خدا به پا خیزید)

عزیزان؛

«ای بی‌قدرتان تحقیر شده»؛

برای شکستن بت تحقیر،

برای دفاع از حق رأی،

برای دست ردّ زدن به سینه تحمیل و قیّم‌مآبانه؛

برای شکستن افسون مهندسی انتخابات؛

برای نشان دادن «قدرت بی‌قدرتان» به سواران بر اریکه قدرت؛

و به یاد شهیدان ۸۸ که برای یافتن «رأی گم شده خود» به خون غلطیدند،

به یاد معترضان ۸۸ که در گوانتاناموی کهریزک مظلومانه به شهادت رسیدند؛

به یاد معترضان ۸۸ که سال‌ها بعد در زندان بودند،

به یاد محصوران مظلوم بعد از ۸۸ که افتخارشان در کنار شما بودن است،

فردا با شهامت و افتخار؛

و به یاد و نام خدا؛

در کنار صندوق رأی حاضر شوید

و به «رئیس» جمهور شدن کاندیدای کد «۸۸»؛

«عبد الناصر همتی»؛

رأی دهید.