دعوت رئیس‌جمهور ایران از سرمایه‌گذاران ترک

 

نگام ، اقتصادی _ رئیس‌جمهور ایران ضمن دعوت از سرمایه‌گذاران ترکیه گفت تامین خوراک، زمین و امکانات لازم از ما و سرمایه‌گذاری از شما و کل محصول خروجی نیز شما می‌توانید به ترکیه یا به بازار جهانی منتقل بکنید.

 

به گزارش آناتولی _ حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران طی سخنانی در پنجمین نشست شورای عالی همکاری راهبردی ایران-ترکیه در آنکارا خطاب به سرمایه‌گذاران ترکیه گفت :”تامین خوراک، زمین و امکانات لازم از ما و سرمایه‌گذاری از شما و کل محصول خروجی نیز شما می‌توانید به ترکیه یا به بازار جهانی منتقل بکنید”.

وی تصریح کرد: “امروز ظرفیت برای فعالیت تجاری و اقتصادی شاید از هر زمان دیگر بیشتر است. در زمینه سرمایه‌گذاری دو کشور کاملا آماده حمایت هستند. تصمیم امروز ما در جلسه مشترک شورای عالی همکاری‌های راهبردی مبنی بر ایجاد یک شهرک صنعتی بدین منظور است که ما بتوانیم از امکانات همدیگر برای رشد صنعتی و توسعه صنعتی استفاده کنیم”.

روحانی در خصوص سرمایه‌گذاری در بخش انرژی نیز گفت: “ما در زمینه انرژی کاملا آماده هستیم. سرمایه‌گذاران ترکیه اگر در ایران آمادگی دارند ما مواد لازم، مناطق لازم، بنادر لازم و امکانات لازم را برای پالایشگاه و برای پتروشیمی فراهم می‌کنیم”.

رئیس‌جمهور ایران در زمینه مسائل امنیت و همکاری منطقه ای اظهار کرد: در این راستا در سالهای اخیر همکاری های بسیار خوبی برای ایجاد امنیت در کل منطقه و مبارزه با تروریسم انجام شده است. اگر ما می خواهیم در این منطقه شاهد توسعه باشیم و اگر ایران و ترکیه در کنار هم قدمهای مهمی را به نفع دو ملت بردارند اولین شرط ایجاد امنیت است و امنیت ما نمی تواند از امنیت منطقه جدا باشد. به همین دلیل ما مصمم هستیم در این منطقه امنیت و ثبات برقرار بشود.

وی افزود: در میان همسایگان ما، به خارجی ها و قدرتهای خارجی بگوییم که شما نباید و نمی توانید برای آینده این منطقه تصمیم بگیرید. دو طرف با هماهنگی هم باید تروریسم را در منطقه ریشه کن بکنیم. گروهکهای تروریستی در منطقه ما به ضرر همه ما ست. اگر در ترکیه گروهکی فعال باشد به ضرر ایران است، و اگر در ایران گروهکی فعال باشد به ضرر ترکیه خواهد بود. پس اولین قدمی که دولتهای دو کشور برداشتند و مصمم هستند ادامه دهند، ایجاد امنیت کامل در این منطقه برای انواع فعالیتهای اقتصادی و تجاری است.

رئیس‌جمهور ایران در ادامه گفت: قدم دومی که دو دولت مصمم هستند امروز انجام دهند و بر این نکته تصمیم گرفتند ایجاد زمینه ها و تسهیلات لازم برای فعالیتهای اقتصادی است. این تسهیلات اعم از تسهیلاتی که برای ورود و خروج تجار، بازرگانان، و مردم دو کشور فراهم شده و ادامه خواهد یافت. همچنین برای ایجاد تسهیلات مالی و پولی و ارتباطات اقتصادی بین دو کشور که در ملاقاتهای امروز و مباحثات امروز قدمهای خوبی در این زمینه برداشته شد. به خوبی روشن است که فعالیت اقتصادی بدون تسهیلات مالی امکان پذیر نیست، و دو کشور در شرایطی می توانند به همان اهداف مشخص شده سی میلیارد دلاری برای روابط تجاری میان دو کشور برسند که شرایط مالی و تسهیلات مالی بین دو کشور آماده شود. در این زمینه موسسات، بانکها، صندوقها، بیمه ها، کشتیرانی ها، حمل و نقلها می توانند نقش بسیار سازنده ای را ایفا کنند. در مهم ترین مساله اقتصادی یعنی انرژی خوشبختانه بین دو کشور ارتباطات هماهنگ و بسیار خوبی از سالها گذشته تا به امروز وجود دارد. ما همواره آماده بوده و هستیم که انرژی کشور شما را تامین کنیم. برای بلند مدت و امروز هم این آمادگی را داریم که هر مقدار کشور برادر و همسایه ما ترکیه در این زمینه نیاز داشته باشد ایران کاملا آماده است از ظرفیتها و امکانات خود استفاده کند.