دعوت پوتین از مردم کشورش برای دادن رای

پایگاه خبری / تحلیلی نگامولادمیر پوتین رئیس جمهور روسیه، از مردم کشورش برای رای دادن به تغییر قانون اساسی که راه را برای ریاست جمهوری وی تا سال ۲۰۳۶ باز میکند، دعوت کرد

به گزارش ت رت فارسی، ولادمیر پوتین رئیس جمهور روسیه، از مردم کشورش برای رای دادن به تغییر قانون اساسی که راه را برای ریاست جمهوری وی تا سال ۲۰۳۶ باز میکند، دعوت کرد.

پوتین در رابطه با این رای گیری که روز ۱ جولای پایان خواهد یافت، سخنرانی کرد.

وی با یادآوری اینکه این رای گیری در چهارچوب اتخاذ تدابیر در جهت پاندمی کووید ۱۹ روز ۲۵ ژوئن آغاز شده است، ابراز داشت که این گام با هدف حفاظت از سلامت شهروندان برداشته شده است.

وی با یادآوری اینکه: “متن قانون اساسی جدید و همه تغییرات پیشنهادی، با رای دادن مردم اجرایی خواهد شد.”، از مردم دعوت کرد تا رای بدهند.

بر اساس داده های اعلام شده از سوی کمیسیون انتخاباتی مرکزی، نزدیک به ۱۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار واجد شرایط در کشور وجود دارد که میزان شرکت در رای در سطح ۴۵.۷ درصدی میباشد.

✍️ دیدگاه شما 🙏