دفتر رییسی برای مشورت با دبیر کل برخی از احزاب اصلاح طلب تماس گرفت

پایگاه خبری / تحلیلی نگام – شنیده ها

غلامحسین کرباسچی و جواد امام، دبیران کل دو حزب اصلاح طلب از تماس دفتر ابراهیم رئیسی با آنها خبر دادند و گفتند به بسیاری از احزاب زنگ زده‌اند؛ مشابه تماسی که روز گذشته با احمد زیدآبادی گرفته شده است.

کرباسچی دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی گفته است : دیروز با من تماس گرفتند و گفتند اگر پیشنهاد و انتقادی دارید، برای ما ارسال کنید، من هم چند نکته برای آنها فرستادم.

جواد امام دبیرکل مجمع ایثارگران هم گفته است : در طی این تماس جویای نظرات و پیشنهادهای ما شدند و گفتند اگر نقطه نظر خاصی داشتیم به آنها اطلاع دهیم. البته فعلاً ما چیزی برای آنها ارسال نکردیم، در کل تماس خیلی خاصی نبود.

اگرچه کار خوبی است اما اینکه انقدر رسانه‌ای شود را درک نمی‌کنم.