دلار تا انتخابات بِه کدام سمت خواهد رفت؟

شنیده ها

شنیده ها حکایت از آن دارد که دولت در آستانه ی انتخابات با بانک مرکزى بر سر موضوع دلار به اختلاف نظر رسیدند.

دولت خواهان این است که تا انتخابات دلار در بین اعداد ١٨ الى ١٩ تومان باشد،اما بانک مرکزى اعتقاد دارد که دلار نباید به زیر ٢٠ هزار تومان بیاید.

در حال حاضر ٧٠ میلیارد ثبت سفارش در گمرک وجود دارد که منتظر تخصیص ارز هستند که اگر دلار بِه زیر ٢٠ هزار تومان برسد عملا تولید داخلى با واردات انبوه که عمدتا غیر ضروری و غیر کالاهای اساسی هستند نابود خواهند شد که دلیل قانع کننده ای میباشد و کارشناسان اقتصادى هم بر این موضوع تأکید کردند.

با توجه به موارد گفته شده،افت دلار حداقل بین اعداد ٢٠ الى ٢٢ تا انتخابات محتمل به نظر میرسد.