دلار ۲۵ هزار تومان شد؛ افزایش قیمت‌ خودروها متوقف شد!

پایگاه خبری / تحلیلی نگام – شنیده ها

همزمان با ورود نرخ دلار به کانال ۲۵ هزار تومانی روند افزایش قیمت ها در اکثر خودروهای موجود در بازار متوقف شد.

طی دو روز گذشته همزمان با کاهش نرخ ارز روند افزایش قیمت ها در بین خودروهای پراید موجود در بازار متوقف شده است.

از ابتدای هفته تاکنون خودرو پراید ۱۱۱ بر روی قیمت ۱۵۵ میلیون تومان ثابت مانده است و پراید ۱۳۱ نیز در این مدت بر روی قیمت ۱۳۹ میلیون تومان ثابت مانده است و پراید ۱۳۲ نیز در این مدت از قیمت ۱۳۴ میلیون تومان عبور نکرده است و پرایدهای ۱۵۱ مدل ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ نیز در این مدت به ترتیب بر روی قیمت های ۱۴۹ و ۱۵۵ میلیون تومان ثابت مانده اند.

در بین خودروهای پژو موجود در بازار اما ریزش نرخ ارز حریف افزایش قیمت ها در این بازار نشده است و پژو ۲۰۶ تیپ ۲ مدل ۱۳۹۹ از ابتدای هفته تاکنون یک میلیون تومان گران شده است و به قیمت ۲۳۸ میلیون تومان رسیده است.