دلواپسان و برهه کنونی برجام…

✍️ حبیب رمضانخانی

شبکه های خبری صدا و سیما، نشریات و فضای مجازی در داخل، این روزها باز برجام را به خبر اول خود تبدیل و مرتب روی آن مانور می دهند. از شبکه خبر که بخش اصلی تیتر زیر نویس آن در رابطه با برجام و مخالفت کشورهای غربی و اعضای شورای امنیت با درخواست های امریکا هست تا روزنامه های جناح مخالف دولت که این روزها مرتب روی آن کار می کنند و مقاله و نظر کارشناسان امر را منعکس می کنند.

صدا و سیما، نشریات و جریان های مخالف دولت و برجام، امروز ذوق زده و البته با چاشنی هراس از قطعی نبودن جریان پیش رو، انزوا و تنهایی آمریکا را تیتر زده و از عدم همراهی قدرت های بزرگ و متحدان استراتژیک این کشور یاد کرده و به عنوان یک موفقیت بزرگ برای ایران و ناکامی عظیم برای آمریکا یاد می کنند.

همانطور که بسیاری از مقامات که ابتدای توافق برجام از آن استقبال و تمجید کردند و در ادامه برای مخالفت با دولت و منافع حزبی، تغییر رویه آشکار داده و به صف مخالفان پیوستند، حالا آن نشریات و صداو سیما، با کار کردن روی بخش انزوا و شکست آمریکا در همراهی متحدان، ذوق زده از ناکامی بزرگ یاد کرده و مسرور از این پیروزی کارشناس اورده و مقاله ها درج می کنند!

در حافظه کوتاه مدت ما ایرانی ها، مسلما این مورد خیلی دور نیست که به کلی فراموش کنیم. تا همین دیروز بسیاری از این تندروها و سردمدار آن کیهان و شاخه جبهه پایداری جریان اصولگرایی به انحا مختلف در رد آن تلاش کردند و از آزمایش موشک تا بالا رفتن از سفارت…برای زمین گیر کردن آن رنج ها بردند!
در هر مناسبت و تریبونی دولت و از جمله شخص ظریف را مورد خطاب قرار داده و حمله کردند. بارها در روزنامه کیهان و جریان همسو توصیه به خروج از برجام و آغاز فعالیت های هسته ای قبل از امضای آن شدند.

چرا برجام امروز برایشان باارزش شده و روی آن مانور می دهند و غیر مستقیم از حفظ و امتداد آن استقبال می کنند؟

بی شک برجام از دستاورد دولت روحانی هست، بعد از خروج دولت ترامپ از ان، با مقاومت و به جان خریدن هجمه ها تا امروز نیمه جان حفظ شده است. این روزها که یکی از میوه های اصلی برجام نزدیک برداشت هست، آمریکا در تکاپوی شدیدی برای به بن بست کشیدن و عدم بهره برداری آن از سوی ایران برآمده هست. ولی چرا دلواپسان و جریان مخالف اکنون به دنبال آزمایش موشک و بالا رفتن از سفارت، اینبار امارات که مستحق تر است! اقدام نمی کنند؟

می توان جواب سوال بالا را اینگونه پاسخ داد؛ زمانی که بعد از آن گفتگوهای طولانی مدت حول مسائل هسته ای ایران، توافقی جامع امضا و برجام متولد شد، چون بعد اقتصادی و اجتماعی آن برای دولت روحانی و حامیانش نوید رفاه اقتصادی و رفع محدودیت داشت، منافع حزبی و گروهی این عزیزان، باعث آن برخوردها شد و منافع ملی قربانی آن نگاه شد. ولی حال که بخش نظامی که مورد علاقه بیشتر بخشی از حاکمیت هست در میان بوده و خطر فروپاشی برجام، خطر برگشت قطعنامه های شورای امنیت و جنگ در میان است، این دلواپسان حامی آن شده اند و برجام برایشان دستاوردی بزرگ محسوب می شود!

واقعیت این هست که تا زمانی که برجام و دستاوردهای آن، بر وفق مراد و نفع گروهی این عزیزان نبود، از هیچ کاری برای ضربه زدن به آن دریغ نکردند. ولی حالا که قرار است مبادلات و ادوات نظامی از تحریم ها خارج شود برجام و توافق حاصل شده مهم است. حالا امریکا، که نماد استکبار جهانی و دشمن جمهوری اسلامی هست، به یمن برجام اینگونه تنها و ناکام در همراهی متحدان و دیگر کشورها شده است، اینگونه شادی می کنند و غیرمستقیم به بودن آن می بالند. آیا این رفتار دوگانه و تضاد در برخورد با این توافق، پای منافع گروهی و بهره برداری حزبی به جای منافع ملی را تداعی نمی کند؟

امروز شاید بیش از هر زمان دیگری برجام و دستاورد آن برای ما آشکار شده است. حالا که برجام نیمه جان در کشاکش زیاده خواهی های امریکا در خطر نابودی کامل و بازگشت به وضعیت سابق هست، ارزش آن را متوجه می شویم.

همه می دانیم که دستاوردها و میوه های برجام که می توانست رفاه و بهبود وضعیت اقتصادی مردم را موجب شود، با خودخواهی ارتجاع داخل و خارجی نارس ماند و به نتیجه مطلوب نرسید. ولی برای همین دلواپسان و جریان مخالف، هر چند برجام از بعد داخلی شکست منافع گروهی و حزبی آن ها را رقم زد، ولی در بعد خارجی بزرگترین دستاورد این ۴۰ساله را برایشان به ارمغان آورد و آن همانا انزوای آمریکا و گسست بی سابقه در سردمداری و ناکامی این کشور در همراهی قدرت ها و متحدان خود بود. این موفقیت خود می تواند نقطه عطفی باشد که البته با احتیاط بایستی منتظر ماند و روزهای آینده با دقت بیشتری این نظر را بررسید.