دلیل سانسور مسابقات کشتی در تلویزیون

عکس‌های نوید افکاری در دست تماشاگران ایرانی حاضر در سالن رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جهان در نروژ دلیل سانسور ممتد شادی تماشاگران است.

تصویر فوق برای دیدار نیمه‌نهایی وزن ۶۷ کیلوگرم بین محمدرضا گرایی و حریف گرجستانی است.

گرایی همشهری و دوستزنده یاد نوید افکاری بود.