دلیل عدم توصیه خامنه ای به افراد برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰

محمد ارسلانی

با یک بررسی ساده از وضعیت اقتصادی کشور و مردم و تنگناهایی که مردم دچار آن هستند
و رصد فضای سیاسی کشور در چند هفته مانده به انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰
به خوبی می توان پی به دلیل عدم توصیه خامنه ای به افراد برای کاندیداتوری در انتخابات پیش روی پی برد
انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ به احتمال قوی
یکی از کم مشارکت ترین انتخابات در عمر ۴۲ ساله انقلاب می باشد
مردم بخاطر فقر و گرانی و تورم و قطع امیدشان از تغییر بواسطه انتخابات
عملا در انتخابات شرکت نخواهند کرد و با یک مشارکت حداقلی روبرو خواهیم بود
از طرف دیگر تندروها و اصولگراها به پشتوانه شورای نگهبان
و حمایت پشت پرده علی خامنه ای از خود
خیالشان بابت پیروزی در انتخابات راحت است
پیروز نهایی انتخابات پیش رو مورد وثوق کامل خامنه ای می باشد
از همین رو علی خامنه ای از هم اکنون خیالش بابت نتیجه انتخابات راحت است
و تصمیم گرفته خود را از دخالت بیشتر در آن برحذر بدارد