دلیل ملاقات های حضوری مهدی کروبی و تماس های تلفنی میرحسین موسوی

این روزها اخباری مبنی بر تماس های تلفنی میرحسین موسوی با افراد مختلف و ملاقات های مهدی کروبی با افراد مختاف منتشر می شود.

اما نکته جالب توجه آن است که خبری از ملاقات های حضوری میر حسین موسوی منتشر نشده است.

شنیده شده افرادی را که مهدی کروبی برای دیدارِ حضوری درخواست می کند، ابتدا توسط وزارت اطلاعات دستچین می شوند و سپس به اداره اطلاعات فراخوانده شده و جلسه ای دارند، سپس اجازه ملاقات داده می شود.

بنابراین، مهندس میرحسین موسوی این فرایند را نپذیرفته و شخصا گفته است یا همه باید آزاد باشند برای ملاقات یا هیچ کس.

در همین رابطه محمد علی ابطحی اخیرا در نوشته ای این مطلب را تایید کرده و گفته که به تازگی گفتگویی تلفنی با مهدی کروبی داشته چون فرماندهان حصر اجازه دیدار کروبی با ابطحی را نداده اند.