دهه سیاه ۹۰؛ روند صعودی خودکشی و همسرآزاری در ایران/ افزایش خودکشی در افراد زیر ۱۸ سال و بالای ۶۰ سال

پایگاه خبری / تحلیلی نگام _ تقی رستم وندی، رئیس سازمان امور اجتماعی کشور در نشست خبری یکشنبه خود در تشریح عملکرد حوزه اجتماعی وزارت کشور گفت: ظرف دو سال اخیر با فشارهای اقتصادی و تحریم هایی مواجه بودیم که تاثیرات زیادی بر فضای اجتماعی کشور داشته است. در حقیقت کشور ظرف چهار دهه گذشته علی رغم پیشرفت های اقتصادی فراوانی که داشته با مشکلات ساختاری نیز در این حوزه مواجه بوده، به شکلی که در حوزه بیکاری ظرف سه دهه گذشته میانگین آن ۱۰ درصد بوده، در کنار آن مسائل دیگری همچون نابرابری و فاصله طبقاتی نیز از مسائلی است که به عنوان مولفه های اقتصادی تاثیرات بسیاری در حوزه اجتماعی داشته اند.

رئیس سازمان امور اجتماعی کشور در بخش دیگری از صحبت های خود با تاکید بر اینکه تعبیر سونامی اختلالات روانی را نمی پذیرم، افزود: هر جامعه ای مکانیزم های تاب آوری و مقاومت در برابر مشکلات خود را دارد، اما جامعه ایرانی تاب آوری و صبر و استقامت بالایی دارد. لذا می توان از این مشکل به عنوان دغدغه و نگرانی یاد کرد. فرآیندی که درباره آن باید هشدار داده شود و با برنامه مناسب با آن مواجهه کرد.


وی در خصوص آمار خودکشی در کشور نیز گفت: در حوزه خودکشی ظرف چند سال گذشته با روند صعودی مواجه بوده‌ایم به شکلی که در هفت سال گذشته سالانه چهار الی پنج درصد افزایش آمار در خودکشی را شاهد هستیم اما درباره سال ۹۹ باید منتظر شویم تا در پایان سال با جمع آوری و پایش داده‌ها آمارها اعلام شود. بی تردید مقایسه های مقطعی در این حوزه درست نیست.


رستم وندی افزود: تغییر معناداری در سال جاری در حوزه خودکشی وجود ندارد و احتمالا افزایش سالانه چهار الی پنج درصد سال های قبل در امسال نیز تکرار خواهد شد. به این ترتیب در تعداد تغییر معناداری نداریم، اما تغییر در سن خودکشی که البته آن هم باید تا پایان سال برای تحلیل قطعی صبر کنیم تغییری در جابجایی سن صورت گرفته و افزایش خودکشی در افراد زیر ۱۸ سال و بالای ۶۰ سال احتمالا مواجه هستیم.

رئیس سازمان امور اجتماعی کشور در خصوص موضوع حاشیه نشینی در کشور گفت: ما در کشور در حوزه بدمسکنی سه نقطه شهری داریم که ساکنان آن مسکن مناسبی ندارند. نخست سکونتگاه‌های غیر رسمی و یا حاشیه نشین که حدود ۱۱ میلیون نفر ساکن این محدوده ها هستند. موضوع دوم بافت فرسوده و بافت تاریخی داخل شهرهاست که هشت میلیون نفرنیز ساکن این دو محدوده هستند. لذا مجموعا ۱۹ میلیون نفر بر اساس شواهد در این محدوده های بدمسکن حضور دارند.


وی تاکید کرد: در حوزه نزاع که همواره یکی از منابع تولید پرونده های قضایی در کشور بوده از سال ۹۴ تا کنون روند کاهشی را در نزاع فردی و جمعی شاهدیم. این کاهش در تجاوز به عنف نیز مشاهده می شود، اما در حوزه خشونت خانگی از سال ۹۰ تا ۹۸ متاسفانه بر اساس معاینات پزشکی قانونی ۲۴ درصد افزایش همسر آزاری را شاهد هستیم. البته خشونت خانگی می تواند پنهان باشد. یکی از شاخص ها معاینات پزشکی قانونی است که خانم هایی که مدعی خشونت خانگی هستند روی آنها انجام می شود. البته حدود ۳۰۰۰ پرونده نیز در مورد آقایان در حوزه خشونت خانگی داریم. آمار معاینات پزشکی قانونی نشان می دهد در ۹ ماهه سال جاری کاهش مختصری در این حوزه پدید آمده است که این آمار در حوزه همسرآزاری و کودک آزاری است. در ۹ ماهه امسال در مقایسه با سال قبل ۸.۸ درصد کاهش در همسرآزاری و ۳.۶ درصد کاهش در کودک آزاری را شاهد هستیم.