ده‌ها تشکل کارگری در بیانیه‌ای مشترک خواستار آزادی فوری فعالان کارگری در ایران شدند

پایگاه خبری / تحلیلی نگامده‌ها تشکل کارگری در بیانیه‌ای مشترک خواستار آزادی فوری فعالان کارگری در ایران شدند

نمایندگان تشکل‌های کارگری از ده‌ها کشور جهان، با پشتیبانی از مبارزات کارگران ایران در پنجاه و دومین کنگره کنفدراسیون عمومی کار – س ژ ت، دیژون فرانسه با امضای بیانیه‌ای مشترک خواهان آزادی فوری بازداشت شدگان تجمع روز جهانی کارگر از جمله حسن سعیدی، مرضیه امیری، عاطفه رنگریز، نسرین جوادی، ندا ناجی، کیوان صمیمی و فرهاد شیخی و نیز سپیده قلیان و اسماعیل بخشی شدند.

ترجمه فارسی این بیانیه مشترک که بدنبال نشست‌های متعدد نماینده سندیکای کارگران شرکت واحد، آقای رضا شهابی، با نمایندگان تشکلات کارگری از بخش‌های مختلف جهان، و به ابتکار ث ژ ت صورت گرفت.

به نقل از کانال تلگرامی سندیکا کارگران شرکت واحداتوبوسرانی تهران و حومه در ادامه می آید:سندیکای کارگران شرکت واحد، به سهم خود از کلیه نمایندگان تشکلات کارگری بین المللی نهایت قدردانی و تشکر دارد و امیدوار است که همکاری و تبادل تجربه و حمایت‌های متقابل میان ما بیش از پیش گسترش یابد.

چهارشنبه اول ماه مه ۲۰۱۹، در یک گردهم آئی مسالمت آمیز در برابر مجلس، حدود چهل نفر از تظاهرکنندگان (کارگر، دانشجو، معلم، روزنامه نگار) مورد خشونت نیروهای انتظامی قرار گرفته و دستگیر شدند.

آنان به زندان های مختلف از جمله اوین منتقل شدند. تاکنون، بخش بزرگی از بازداشت شدگان و عمدتا با قرارهای کفالت سنگین آزاد شده اند.

اما آقای حسن سعیدی، عضو سندکای کارگران شرکت واحد، خانم مرضیه امیری، دانشجو و خبرنگار روزنامه شرق، خانم عاطفه رنگریز،  دانشجو؛ خانم نسرین جوادی، بازنشسته؛ خانم ناهید خداجو، بازنشسته، خانم ندا ناجی، فعال حقوق زنان و آقایان کیوان صمیمی سردبیر ماهنامه ایران فردا و فرهاد شیخی، کارگر، همچنان در زندان به سر می برند.

همچنین خانم سپیده قلیان و آقای اسماعیل بخشی از هفت تپه، که قبلا دستگیر شده بودند، هنوز زندانی هستند.

ما این اعمال خودکامه علیه کارگران در راه اعاده حقوق اولیه و مطالبات عادلانه شان  را محکوم می کنیم.

ما خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط زندانیان یادشده در بالا و احترام به حقوق مردم بوده و از فعالیت سندیکائی آزاد در ایران حمایت می کنیم.

علاوه بر این، مشاهده می کنیم که ایران زیر تهدید و تحریم های اقتصادی قرار گرفته است.

ما اطمینان داریم که هر دخالت خارجی، به هر توجیهی که صورت گیرد، در درجه نخست مردم کشور و به ویژه اقشار فقیر و زحمتکش جامعه ایران را هدف قرار می دهد.

هم اکنون، این تهدیدها و تصمیمات شرایط زندگی حقوق بگیران را سخت تر کرده است.

تجربه نشان می دهد که نتیجه ی چنین مداخله هائی برای مردم عادی کشور بسیار مصیبت بار خواهد بود.

ما علیه هر اقدام جنگی در این منطقه هشدار می دهیم.

دیژون، ۱۳-۱۴ مه ۲۰۱۹ادوآردو پرِرا، دبیر بین المللی سندیکای سی تی اِ- تی ، آرژانتینمارتا اِسکارپاتو، مسئول بخش اروپا، سندیکای سی تی اِ-تی، آرژانتینهوراسیو کاتِنا، سندیکای سی تی اِ-آِ، آرژانتیننولبِرتو دیاز سانچِز، دبیر کل سی یو تی، شیلیبازی باسولما، دبیر کل س ژ ت ب، بورکینافاسوژان مارک بیکوکو، رئیس سندیکای سی اس پی، کامرونآن ماری نزیلا، رئیس سندیکای یو اس سی، کنگواحمِدو عبداللهی، دبیر کل سندیکای سی جی تی ام، موریتانیایدریسا جیبریلا، دبیرکل سندیکایسی دی تی ان، نیجریهحوا سوِو، معاون دبیرکل سندیکای سی اِس تی ام، مالیدیوف اِلیمان، سندیکای سی اس اِ، سنگالسوزانا کاموسو، دبیر بین المللی، سندیکای سی جی آی اِل، ایتالیاسالواتوره  مارا، مشاور سندیکای سی جی آی ال، ایتالیاخِزوس گالِگو، دبیر بخش سیاست بین المللی سندیکای یو جی تی، اسپانیاکریستینا فاسیابِن لاکورته، مسئول بین المللی سندیکای سی سی او او، اسپانیااونای سوردو کالوُ، دبیرکل سندیکای سی سی او او، اسپانیادیمیتروهوهان، مشاور رئیس سندیکای سی ان اس ال آر-فراتیا، رومانیفوسه کِیسوک ، معاون دبیرکل و مسئول بین المللی سندیکای زِنرورن، ژاپنجونگ هی-کیِئونگ، معاون دبیرکل سندیکای ک سی تی یو، کره جنوبیمیکیونگ رییو، مسئول بین المللی ک سی تی یو، کره جنوبیبلِیک هاروِل، هماهنگ کننده بین المللی، سندیکای “یونایت هییر”، آمریکاامیرول حق امین، رئیس سندیکای کارگران  بنگلادش، سی اس انرشید معلاوی، رئیس سندیکای سی جس اِ تی اِ ، الجزایرعدنان عبدالعلیم رشید الصفار، نماینده سندیکای جی اف آی تی یو، عراقکاسترو عبدالله، رئیس سندیکای فِناسول، لبناناشرف عوار آسی، دبیرکل سندیکای پی جی اف تی یو، فلسطینصلاح قندیل، دفتر مرکزی سندیکایسی دی تی ، مراکشیوسف شنول، دبیر بین المللی سندیکای کارمندان، کِشک، ترکیهعبدالقادر کمال احمد عباس، هماهنگ کننده عمومی سندیکای سی تی یو و اِس ، مصرمحمد الوَفی، دبیر کل سندیکای یو ام تی، مراکشآندره فورست، اتحادیه سندیکائی کارگران و استثمارشده گان کاناک، کالدونی جدیدمسئولان و نمایندگان بخش های مختلف س ژ ت، همگی از نمایندگان منتخب  شعبه های مختلف برای شرکت در پنجاه و دومین کنگره  از ایالت های مختلف فرانسه:امانوئل ویر، اس دیلیو جِی، س ژ تپی یر لوران،آلیس فلیپیوالری لوفِور فدراسیون بانک و بیمه، س ژ تآن ژیرودو، س ژ ت استان ۹۲ (سن علیا) فرانسهمیلن کازیمیر اف.اس.پ.ب.آ- س ژ تژیل رولوبون، او.د. – س ژ تژان ظی یر سولوه، , اس.پ.ب.آ- س ژ تلنیا پوروفابین مونیوآنائیس تریکوآوالری میسیلِئاکریستف بیسفیتیاولیویه ببینکاترین برنارپی یر پیوکینشیخ بوسوفرانسوآز دومشروتین نورونسخنگوی بخش راه آهن س ژ تسسیل مارشانژیل بناتومیشل کوفرملن سباشیونسان کوتِرونآلن دولوما، مشاور آفریقا در س ژ ت مشاور فدرال بخش بین المللیژان-میشل تیرونفلورانس بروسارشانتال ریزوناولیویه مَن فروآسیمون ن.تی یِل نجات فروز،مسئول خاورمیانه س ژ ت