ده نکته مهم از انتخابات آمریکا / یادداشت

✍️فرهاد قنبری

انتخابات آمریکا با همه بی اخلاقی های صورت گرفته در حین تبلیغات و دوقطبی تر شدن جامعه و پر رنگ شدن برخی شکاف های اجتماعی، درس هایی هم برای جهانیان داشت که می توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱- کاندیدایی بدون در دست داشتن مدارک خاص ادعای تقلب گسترده در انتخابات مطرح را نمود و در عین حال با هیچ مشکلی مواجهه نشد.

۲- حامیان کاندیدای شکست خورده به نشانه اعتراض به روند انتخابات و با شعار عدم پذیرش نتیجه انتخابات به خیابان آمدند و بدون هیچ مشکل خاصی شعارهای اعتراضی خود را سر دادند.

۳- شخص اول آمریکا قدرت فیلتر رسانه ها را نداشت و این رسانه هایی مانند تویتر و شبکه های مختلف تلویزیونی بودند که با حذف توییت ها یا قطع سخنرانی او نسبت به نادرست بودن توییت ها و سخنان ایشان هشدار دادند.

۴- کاندیدای پیروز با اینکه از چهل و هشت ساعت پیش نسبت به پیروزی خود آگاه بود نسبت به شمارش همه آرا تاکید داشت و تا زمان اعلام قطعی نتایج اعلام پیروزی نکرد.

۵- کاندیدای پیروز هیچگاه با ادبیات تحقیر آمیز نسبت به حامیان کاندیدای شکست خورده سخن نگفت و هیچ اقدامی در راستای تحریک احساسات آنها انجام نداد.

۶- قدرت قانون و ساختارهای سیاسی از قدرت افراد و جناح و حاکمان بیشتر بود و به هیچ خواسته فراقانونی ترتیب اثر داده نشد. (ترامپ بارها خواستار توقف ادامه شمارش آرا شد و هر بار خواسته او توسط نهاد قانون رد شد)

۷- جناح بازنده انتخابات تندترین حملات را علیه فرد و جناح پیروز داشت و در عین حال به وطن فروشی و وابستگی به بیگانگان و تخریب چهره بین المللی کشور متهم نشد.

۸- دشمنان دموکراسی همیشه آماده سواستفاده از دموکراسی هستند. حتی در کشوری که سابقه بیش از دویست ساله دموکراسی دارد.

۹- پوپولیسم و راست افراطی به شدت در حال گسترش است و از شرق دور تا خاورمیانه و اروپا و آمریکا در حال تبدیل شدن به یک تهدید جهانی جدی است.

۱۰- دموکراسی حکومت قدرتمندی است و این توان را دارد که در شرایط دوقطبی و بحرانی، بدون توسل به خشونت و ارعاب اوضاع را کنترل کند.