دوئل غیر مستقیم روحانی و پرس تی وی / یادداشت

✍️ هادی خسروشاهین

همینقدر متناقض؛ همینقدر پارادوکسی ؛ یکی از موافقت آمریکا با لغو تحریم ها سخن می گوید و آن دیگری از عدم پذیرش لغو تحریم ها.

هر دو گفته در یک روز مطرح شده است ؛ یکی را رییس جمهور می گوید که بی صبرانه منتظر احیای برجام قبل از انتخابات است و دیگری را یک منبع اگاه به پرس تی وی که این روزها روایت مخالفان در قدرت با راهبرد مذاکراتی دولت را منعکس میکند.

در این یادداشت می خواهم این معما را بصورت جزئی تر و ریزتر برای مخاطبان باز کنم تا حل آن امکان پذیر شود.

آنچه مسلم است توافق برجام به تاریخ انقضای همکاری ایران و آژانس در ٢١ می نمی رسد و در عین حال دولت برای تمدید ٣ماهه توافق با آژانس و تعریف آن در چارچوب مصوبه مجلس بسیار تلاش کرد؛ اکنون مشخص است که دولت برای تمدید توافق با آژانس با فشارهایی مواجه است و چاره ای جز این ندارد که نشان دهد مذاکرات به جاهای خوب رسیده است تا قدری از فشارهای داخلی بکاهد و زمینه را برای تمدید توافق با آژانس فراهم کند، بنابراین اولین قطعه این پازل ما چنین مطالبه ای را نمایندگی میکند.

اما قطعه دوم نشانی از تداوم اختلافات نهادی در مورد تحریم ها، راستی آزمایی و توالی در تهران دارد؛در واقع بازگوکننده این واقعیت است که مخالفان، روایت دولت از مذاکرات را قبول ندارند.

با این اوصاف احتمالا سایه سنگین اختلافات دور پنجم مذاکرات وین را تحت تاثیر قرار خواهد داد؛مگر اینکه مداخله فرانهادی در حوزه این دسته از اختلافات ظرف روزهای آینده رخ دهد؛ باید منتظر ماند و دید.