دوراهی دردناک

مجید مکی

فیلتر شدن صفحات سرداران سپاه توسط اینستاگرام جناح اصلاح‌طلب را با تصمیم دشواری مواجه می‌کند که در آن مجبور هستند یکی از دو مولفه اساسی گفتار سیاسی خویش را قربانی دیگری کنند.

برجستگی مقوله «آزادی رسانه» در گفتار سیاسی غالب این جناح بی‌نیاز از توضیح است. مقوله «حاکمیت ملی» به اندازه «آزادی رسانه» برای این جناح پررنگ نیست. مثلاً بصورت خودجوش و مستقل از گرایشات خود در سیاست خارجی در هر موضوعی پای صیانت از اصل «حاکمیت ملی» را به میان نمی‌کشند. اما به هر حال اگر بصورت مستقیم در این باره مورد سوال قرار گیرند، فوراً مدعی خواهند شد که حاضر نیستند تحت هیچ شرایطی به نقض «حاکمیت ملی» تن دهند و در این خصوص «شرق» و «غرب» تفاوتی ایجاد نمی‌کند.

استفاده از اینستاگرام توسط نظام حاکم بر ایران ترویج شده تا حدی که پهنای باند قابل‌توجهی از اینترنت کشور مصروف انتقال داده‌های این سرویس می‌گردد. حال شرکت ارائه‌دهنده این سرویس، به تبعیت از تروریستی خوانده شدن سپاه توسط ترامپ، به حذف بخش‌هایی از محتوای فارسی تولید شده در این بستر نرم‌افزاری دست زده. به عبارت دیگر، حکومت ایران به ترویج رسانه‌ای اجتماعی دست زده که دولت آمریکا قادر است محتوای مجاز و غیرمجاز آن را تعیین کند. مثل این می‌ماند که دولت آمریکا بتواند مانع از انتشار یک روزنامه مجاز در ایران گردد. این بوضوح مصداق نقض «حاکمیت ملی» است.

جناح اصلاح‌طلب خود را پاسدار بی‌چون‌وچرای اصل «حاکمیت ملی» معرفی می‌کند. برخی چهره‌های شاخص این جناح در واکنش به حضور نیروهای «حشد الشعبی» برای کمک به سیل‌زدگان، از موضع صیانت از اصل «حاکمیت ملی»، با صدای بلند و رسا خواهان شفاف شدنِ سازوکار قانونی حضور این نیروها در ایران می‌شوند که مطالبه‌ای عملی است. اما در رابطه با تروریستی اعلام شدن سپاه تا اینجا صرفاً به حمایت لفظی بسنده کرده‌اند حال آنکه با تصمیم اخیر اینستاگرام، موضوع دیگر جنگ لفظی نیست بلکه پای نقض عملی «حاکمیت ملی» در میان است.

اگر جناح اصلاح‌طلب انتظار دارد ادعای خود در رابطه با جایگاه مقوله «حاکمیت ملی» در گفتار سیاسی‌اش باورپذیر باشد، می‌بایست با صدای بلند خواستار فیلترینگ اینستاگرام به عنوان منفذی گردد که از آن برای نقض «حاکمیت ملی» در ایران سوءاستفاده شده است. اثبات صداقت گاهی با خون دل خوردن همراه است!