دور جدید تخریب ها توسط برخی از عوامل شناخته شده سیستم امنیتی بر علیه سید احمد شمس فعال سیاسی جنبش سبز / آقای شمس بیشتر مراقب خود باشید

✍️پورا احمد پور ، میثم بازیاری

این روزها دور جدید تخریب سید احمد شمس فعال سیاسی جنبش سبز ساکن ترکیه شدت گرفته است ، تاکنون طی ده سال خروج سید احمد شمس از کشور ، وی ده ها بار توسط برخی از سایت ها و یا عناصر شناخته شده و یا برخی از کانال های تلگرامی شناخته شده یا ناشناخته مورد تخریب قرار گرفته است.

آخرین مورد از این تخریب ها طی روزهای اخیر که شدت بیشتری به خود گرفته توسط منصور اسانلو ، جهانگیر شادانلو و کانال تلگرامی خبرگر صدای بی صدایان و تمامی ستمدیدگان دادخواه و … صورت گرفته است.

شش ماه قبل نیز در دادگاه روح الله زم ، نماینده دادستان نام سید احمد شمس را مطرح کرد و او را تنظیم کننده ارتباط های روح الله زم با سازمان های جاسوسی سیا و موساد مطرح کرد و این چنین با این اتهام های کذب نمایشی بودن دادگاه زم را بیشتر اثبات نمود.

واقعا سید احمد شمس با حاکمیت مستبد ایران چه کرده است و به چه میزان فعالیت ها و افشاگری های او موثر بوده که طی ده سال متمادی بی وقفه و پی در پی توسط عوامل آشکار و پنهان سیستم امنیتی و سایت ها و کانال های تلگرامی مورد شدیدترین هجمه ها قرار می گیرد ؟ تا آن جا که سیستم امنیتی ناگزیر می شود حتی نیروهای نفوذی خود در درون اپوزوسیون نظیر اسانلو و شادانلو را بسوزاند و نقش مخفی آنان را آشکار نماید ؟

حال لازم است هم به فعالان سیاسی داخل و خارج کشور و هم جناب شمس تذکر های لازمی داده شود :

احتیاط همیشه لازم است و بخردانه، ما با توجه به نمونه ها و پیشینه حاکمیت کشور در ترور، کمی سوای شک، نگاه دیگری به این فعالیت ها در این دور جدید از تخریب آقای شمس توسط این کانال ها و افراد معلوم الحال داریم!

دستگاههای امنیتی یک فرمولی را در این چهل ساله داشته اند، برای حذف فیزیکی یا ترور یک فرد، نخست او را ترور شخصیتی و نرم می کنند، تا افکار عمومی و رسانه ها نسبت به او نظر مثبت نداشته باشند و با شک و تردید به او بنگرند و…

هنگامی که در این مسیر موفقیت نسبی پیدا کردند ، زدن یا ترور فیزیکی و برنامه های مدنظر سرویس های مخفی آسان‌تر و نیز کم هزینه‌تر خواهد بود.

برای حذف و ترور شخصیتی و نرم یک کنشگر، روزنامه کیهان یا صداوسیما و کلا ورود آشکار رژیم، نتیجه وارونه می دهد، بنابراین بهترین فرمول استفاده از رسانه ها و نیروهای اپوزیسیون نمای بیرون است و کسانی مانند منصور اسانلو و جهانگیر شادانلو برای چنین کاری مستعدند.

حال برای ما شک و پرسشی به وجود آمده ، که چرا به یک باره منصور اسانلو و جهانگیر شادانلو به سراغ فردی در ترکیه می روند ، و با ساختن یک ویدیوی سر تا سر کذب و بی ادبانه و خارج از اولیه ترین اصول انسانی و اخلاقی که حتی از تعرض و اتهام به ناموس آن فعال سیاسی ابایی ندارد ، یا تنظیم یک نوشته ی سر تا پا دروغ ، در همه جا این لجن های تولیدی خود را پخش می کنند؟

مگر آقای شمس در ترکیه چه کرده؟ چه پیوندی با اسانلوی ساکن نیویورک یا جهانگیر شادانلوی مقیم پاریس داشته؟ و…

هنگامی اینها را کنار هم می‌گذاریم و ترور سیدجلال حسینی خبرگزاری هرانا در ترکیه را می بینیم یا مولوی در ترکیه یا کسان دیگر… یا فرخزاد و…

در می یابیم که شیوه سیستم امنیتی برای بی خاصیت کردن فعالیت های افراد تاثیر گذار این است که ، نخست توسط عوامل نفوذی خود ، آن افراد تاثیر گذار را بدنام می کند، و در بسیاری مواقع خود فرد تخریب شده از دروغ ها و شایعه ها در مورد خود آگاه نبوده ولی با یک کار سازماندهی تشکیلاتی حساب شده تحت هدایت سیستم امنیتی ، توسط آن بخش شایعه ساز دروغ پرداز که در درون مخالفان نفوذ کرده ، هدف خود را عملیاتی می کند و همه این ها بخشی از عملیات طراحی شده توسط سیستم امنیتی است،

مهم نیست که چه شما این دروغ ها را پذیرفته اید یا نه، ولی باید این اقدام های تخریبی صورت بگیرد.

اکنون شادانلو و اسانلو باید پاسخ دهند، و روشن و صریح ثابت کنند، آیا بخشی از دستگاه کمک کننده مستقیم یا غیرمستقیم امنیتی نیستند؟

بدیهی است که در صورت بروز کوچکترین اتفاق یا حادثه احتمالی برای آقای شمس در ترکیه از این پس ، بدون تردید انگشت اتهام را علاوه بر سیستم امنیتی حاکمیت ایران بایستی به سمت اسانلو و شادانلو نشانه رفت ، و این دو فرد معلوم الحال هستند که بایستی به افکار عمومی و هم چنین اپوزوسیون در صورت بروز هر حادثه و اتفاق احتمالی برای آقای شمس پاسخگو باشند.

البته با توجه به افشاگری های چند ماه قبل آقای شمس در رابطه با نقش برخی افراد درون بیت رهبری در خبررسانی به روح الله زم و آمدنیوز و نقش خاص و محوری شیرین نجفی به عنوان کارکشته ترین زن عامل سیستم امنیتی ، این گونه تخریب ها با طراحی حاکمیت و اجرای آن توسط افراد معلوم الحال مذکور دور از انتظار نبود و می توانست کمترین تاوان آن افشاگری ها توسط سید احمد شمس باشد.

و جناب آقای شمس و دیگر دوستان هم این نکته را بعنوان احتیاط خوبست در نظر داشته باشند و بیشتر مراقب خود باشند.