دور دیگری از اعتصاب کارگران همه‌ بخش‌های نیشکر هفت‌تپه آغاز شد

پایگاه خبری / تحلیلی نگامروز سه‌شنبه ۲۲ تیر، در هجدهمین روز اعتصاب کارگران بخش دفع آفات، همه‌ی بخش‌های نیشکر هفت‌تپه در اعتراض به تعویق پرداخت حقوق، و با خواست بازگشت به کار کارگران اخراجی شرکت، تمدید قرارداد کارگران بخش دفع آفات هفت‌تپه و خروج فوری اسدبیگی مدیرعامل خلع ید شده شرکت، دست به اعتصاب زدند.

پس از سال‌ها مبارزه پیگیر کارگران نیشکر هفت‌تپه، با خواست خلع ید از مالک خصوصی شرکت، سرانجام حکم خلع ید از او صادر شد اما به مرحله اجرا در نیامده است. کارفرمای خلع ید شده هفت‌تپه در آخرین اقدام علیه کارگران، از تمدید قرارداد ۱۶۰ کارگر دفع‌آفات خودداری کرد.

این کارگران در ۱۸ روز گذشته با تجمع مقابل دفتر امور اداری شرکت خواستار تمدید قرارداد خود و پرداخت مطالبات خود شدند. یکی از خواست‌های کارگران هفت‌تپه نیز بازگشت به کار کارگرانی است که در نتیجه شرکت در اعتراضات از کار اخراج شده‌اند.