دوستان دیروز پته یکدیگر را بر روی دایره می ریزند! / یادداشت

✍️اکبر اعلمی

پس از حذف همه نیروهای انقلاب توسط گروه‌‌های اقتدارگرا و تمامیت‌خواه، همانطور که پیش‌بینی می‌شد، امروز دوستان دیروز، بر سر قدرت به جان هم افتاده و پته یکدیگر را بر روی دایره می‌ریزند!

اما اگر جانب انصاف رعایت شود شخصا شهادت می‌دهم که برخلاف ادعای احمدی‌نژاد در همین گفتگو که مدعی است حداد عادل از سال ۸۴ تاکنون با او مخالفت می‌کرده، دستکم او و باهنر و پیروانشان در مجلس هفتم همچون یک وکیل‌الدوله وفادار به دولت تا توانستند، بفرموده از احمدی‌نژاد و دولتش حمایت کرده و گاه به شیوه‌های مختلف مانع از انجام وظایف نظارتی امثال ما نسبت به دولت نهم شدند.

نکته قابل تامل این گفتگو در این است که یک رئیس‌جمهور سابق و عضو فعلی مجمع تشخیص مصلحت، رئیس اسبق مجلس و عضو فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام و چند نهاد دیگر را به انجام اموری متهم می‌کند که ارتکاب آن توسط هر شخص دیگر مانع از استخدام او حتی در شهرداریها می‌شود!

وانگهی باتوجه باینکه برخورد ادعایی با همسر شهید فاطمی در دولت احمدی نژاد صورت گرفته، او باید پاسخ دهد چرا در آن‌زمان مانع از ارتکاب این عمل نشده و یا آنرا افشا نکرده و حالا به افشای آن می‌پردازد!؟

✍️ دیدگاه شما 🙏