دوستان شما جنایتکارند آقای رئیسی!

پایگاه خبری / تحلیلی نگام – ✍️مجید مرادی رودپشتى

رئیسی: کشور‌های دوست دیدند که دیگر توجه ما صرفا به غرب نیست، برای همین واردات واکسن افزایش پیدا کرد و عضو شانگ‌های شدیم.

کاری به جمله دوم ندارم که اساسا دروغ است و ایران از زمان دولت اصلاحات عضو ناظر پیمان شانگهای بوده و در دولت روحانی آخرین مانع هم برداشته شد که تاجیکستان بود. جزئیاتش بماند برای وقتی مناسب.

اما معنای جمله نخست آقای رئیسی این است که روسیه و چین وقتی دیدند که ما صرفا به غرب توجه نمی کنیم و اکنون سیاست نگاه به شرق را در پیش گرفتیم به ما واکسن دادند. به عبارت دیگر تا زمانی که ما رویکرد خود را تغییر ندادیم به ما واکسن کافی ندادند.

اگر این برداشت درست باشد دوستان آقای رئیسی یعنی چین و روسیه جنایتکارند و مسبب اصلی کشته شدن ده ها هزار ایرانی اند. جرا که به سبب وجود دولتی مثلا لیبرال و غرب گرا به ایران واکسن کافی نفروختند تا این که آن دولت رفت و دولتی شرق گرا روی کار آمد.

این در حالی است که رئیس جمهور چین در تماس تبریکش به همین آقای رئیسی گفت که همکاری و همدلی چین و ایران در مبارزه با کرونا زبانزد جهانیان است. آیا همکاری زبانزد همین است که سر ده ها هزار ایرانی را به سبب امتناع از فروش واکسن بر باد داد؟ آیا دشمنی از این بدتر می شود؟ آیا مردم جق ندارند بپرسند پس صد رحمت به امریکا که حاضر بود به ما واکسن بدهد! پس مردم حق ندارند بگویند مرگ بر چین و روسیه؟

البته نکات فوق مبتنی بر برداشت فوق و لازمه منطقی سخن ابراهیم رئیسی است و نگارنده بعید می داند که دولت های چین و روسیه این قدر سنگدل و جنایتکار باشند که با متحدان خود چنین کنند که رئیسی ادعا می کند. آیا دولت روحانی که با دولت چین قرارداد ۲۵ ساله امضا کرد نمی توانست رضایت این کشور را برای واردات واکسن جلب کند؟!

آقای رئیسی بهتر بود به جای افکندن بار اتهام بر دوش این دو دولت و خصوصا چین که در فروش واکسن دریغ نکرد، بار اتهام را بر دوستان داخلی خود می افکند که الحق و الانصاف مستحق ملامتند. کسانی مثل عین اللهی و یاسر جبرائیلی و مخبر و صدها پزشک نمای اصولگرا را باید به عنوان مقصران تاخیر در واردات واکسن معرفی کنید. همین ها بودند که علم مخالفت با واردات واکسن را برافراشتند. تولید کننده بی برکت داخلی که هم منابع ارزی کشور را بر باد داد و هم نتوانست به تعهدات دروغینش عمل کند.

اینها به هوای این که “چرا چین و کره جنوبی بخورند خودم بخورم” جان و مال مردم را به گروگان گرفتند و نهایتا هم مال مردم را به باد دادند و هم جانشان را.

آقای رئیسی! اکنون انتخاب کنید که دوستان داخلی اتان بدترند یا دوستان خارجی اتان! هر چه هست زیر سر آنهاست!