دوقطبی داخلی، کار، دست اصولگرایان خواهد داد!

شنیده ها

آنطور که تاکنون مشاهده شده سعید جلیلی قصدی برای وحدت و حمایت از آیت‌الله رئیسی در انتخابات ندارد.

فعالیت‌های هوادران جلیلی نیز موید این موضوع است، به طوری که این جریان در فضای مجازی به رئیسی حمله میکنند و چندی پیش موضوع انصراف رئیسی در انتخابات را در توییتر و کانالهای تلگرامی راه‌اندازی کرده بودند.

در ادامه رفتار عجیب جلیلی و ستادش در حمله به جریان انقلابی، هواداران جلیلی در استان‌ها نیز پرچم مخالفت را برافراشته اند و اعلام کرده اند که از رئیسی حمایت نخواهند کرد که این موضوع باعث اختلافات جدی در جلسات جبهه انقلاب در استان ها شده است.

به نظر میرسد، هرچند رقیب جدی برای اصولگرایان در انتخابات وجود ندارد، اما اختلافات داخلی این جریان میتواند تبدیل به پاشنه آشیل برای آن ها و کاهش رای کاندیدای اصلی یعنی رئیسی منجر شود.

تاکنون گفته میشود محسن رضایی و سعید جلیلی از کاندیداهای جریان اصولگرا قصد کناره گیری و حمایت از رئیسی را ندارد.