دولت آمریکا ، دیوید پیمان را به عنوان مامور ویژه مبارزه با یهود ستیزی منصوب کرد

پایگاه خبری / تحلیلی نگام ، دیوید پیمان پیش از این معاون وزیر خارجه در امور تحریم ها در دولت پرزیدنت ترامپ تا اپریل گذشته بود. اینک دیوید پیمان مامور وزارت امور خارجه در امر یهودستیزی است که منطقه اوراسیا ( شامل آسیا و اروپا) و هم چنین سازمان BDS و پروژه های ویژه در همین زمینه را در بر می گیرد.

به گزارش خبرگزاری ایرانشهر ، اینک دیوید پیمان به معاونت  وزارت امور خارجه در امر یهودستیزی  در منطقه اوراسیا ( شامل آسیا و اروپا) و هم چنین سازمان BDS  و پروژه های ویژه ای که در همین زمینه ها را در بر می گیرد منصوب شده است .

سخنگوی وزارت امور خارجه در این زمینه اظهار داشت که دیوید پیمان در این پست، مبارزه علیه یهود ستیزی در اروپا و آسیا و هم چنین مبارزه علیه سازمان BDS که هدفش بایکوت و تحریم اسراییل است را رهبری می کند.

دیوید پیمان در یک خانواده ایرانی کرد یهودی پرورش یافته، از دانشکده حقوق  دانشگاه هاروارد  فارغ التحصیل شده است  و در سال ۲۰۰۴ به دریافت گواهینامه کالیفرنیا مفتخر شده است.