دولت اقتصاد را به گروگان گرفته است


مهرداد شاکری

در طی سالهای گذشته دولت حسن روحانی و حاکمیت تمام کاستی ها و فقر و گرانی و تورم را
ماحصل تحریم های ترامپ علیه جمهوری اسلامی پس از خروج امریکا از برجام دانستند
و افزایش شدید قیمت دلار را نیز در ادامه همین امر تلقی نمودند
و از هر فرصتی که امکانش را داشتند استفاده کردند
تا خود را عاری از عیب و نقض نشان دهند
مردم هر روز با افزایش قیمت دلار
شاهد افزایش قیمت کالاهای اساسی بودند
حاکمیت همه چیز را به ترامپ و تحریم ها ربط می داد
اما درست یک روز مانده به شروع ریاست جمهوری جوبایدن
قیمت دلار با کاهشی قابل توجه روبرو شد
کاهش محسوسی که دولت را مجبور به یک دروغگویی تازه
مبنی بر آزاد شدن بخشی از پولهای بلوکه شده ایران در خارج از کشور کرد
اما برای همه روشن شد که در تمام این سالها
دولت و حاکمیت به اسم ترامپ و تحریم
اقتصاد را به گروگان گرفته بود
تا بتواند به این وسیله جیب خالی مردم را
خالی تر کند و مردم را به خاک سیاه بنشاند
هیچ چیز به قبل برنخواهد گشت
حتی اگر دلار ۱۵هزار تومان شود
افزایش قیمت کالا و خدمات در کشور متوقف نخواهد شد