دولت بایدن در حال احیای برجام و کانال های رسمی برای گفتگوهای مستقیم

به نقل از برخی منابع خبری ، دولت بایدن در حال احیای برجام و کانال های رسمی برای گفتگو مستقیم با ایران است

همزمان با این خبرها شنیده شده یوسی کوهن و تیمی از اعضای دولت اسرائیل در واشنگتن به دنبال ایجاد لابی و فشار به بایدن برای حفظ تحریم ها علیه ایران و عدم بازگشت سریع به معاهده برجام هستند.

بایدن از طریق وزارت خارجه به دنبال کانال مستقیم گفتگو است.

تصور می شود تلاش تیم های اسرائیلی در واشنگتن منجر به انصراف بایدن جهت بازگشت به معاهده برجام نخواهد شد اما این فشارها می تواند بر جوانب پروسه گفتگو مستقیم ، برداشته شدن تحریم ها و بازگشت سریع به برجام تاثیر گذار باشد.

تندروها و سمپات های اسرائیل فضا را کاملا برای خود نامناسب دیده و تمایل آنها برای انجام کارهای خرابکارانه در روند فعلی با قبول ریسک و تبعات خرابکاری ها از سوی آنها دیده می شود.