دولت با بالا نگه داشتن قیمت برخی نمادها در بورس به دنبال مثبت کردن شاخص و جبران کسری بودجه خود است

پایگاه خبری / تحلیلی نگام ، کامران ندری بیان کرد: دولت با بالا نگه داشتن قیمت برخی نمادها به دنبال مثبت شدن شاخص کل بورس است تا بتواند از این طریق کسری بودجه خود را جبران کند.

به گزارش‌ «نود اقتصادی»، کامران ندری، تحلیلگر مسائل اقتصادی اظهار داشت: رشد نامتعارف بازار سرمایه در ابتدای سال جاری، اقتصاد کشور را به سمت تورم پیش برد؛ کارشناسان اقتصادی هشدار داده بودند که بازار سرمایه نیازمند مدیریت درست است و نباید اجازه داده شود تا هیجانات، بر این بازار غلبه کند.

وی بیان کرد: با این وجود، آثار تورمی عدم مدیریت درست بر بازار سرمایه، اکنون نمود پیدا کرده و اگر روند بازار به درستی مدیریت نشود، ممکن است بورس همچنان دچار ریزش شود.

ندری افزود: دولت مدعی است برای جبران کسری بودجه از بانک مرکزی استقراض نمی کند. اما روش هایی که در حال حاضر انتخاب کرده است سبب خواهد شد سیاست گذار پولی دستش برای اعمال سیاست بسته باشد.

این تحلیلگر مسایل اقتصادی گفت: دولت هم اکنون با فروش باقی مانده سهام خود در شرکت ها در بورس در قالب صندوق های ETF به دنبال جبران کسری بودجه خود است که این موضوع دست بانک مرکزی در تغییر نرخ بهره را بسته است. این شیوه که دولت در پیش گرفته که با بالا نگه داشتن قیمت برخی نمادها به دنبال جبران کسری بودجه خود است، می تواند تورم را در کشور افزایش دهد. یعنی دولت مستقیما از بانک مرکزی استقراض نمی کند؛ اما حمایت پولی از بازار سرمایه می تواند تورم را به شدت افزایش دهد.

کامران ندری بیان کرد: دولت با بالا نگه داشتن قیمت برخی نمادها به دنبال مثبت شدن شاخص کل بورس است تا بتواند از این طریق کسری بودجه خود را جبران کند.