دولت در سال آخر خودش به دنبال اجرای طرح های پوپولیستی است / انداختن تعهدات به گردن دولت بعد تحت عنوان طرح گشایش اقتصادی اخلاقی نیست

پایگاه خبری / تحلیلی نگام ، دست دولت برای تنوع‌بخشی به منابع مالی تقریبا بسته است و در این شرایط تمسک به راهکارهای کوتاه‌مدت و پوپولیستی به مانند آنچه در تمام سال‌های پس از تحریم دیده شد، دور از ذهن نخواهد بود.

 با توجه به تخمین ۱۵۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه دولت در سال جاری و بیکاری ۱.۵ میلیون نفر در فصل بهار به دلیل شیوع کرونا، دست دولت برای تنوع‌بخشی به منابع مالی تقریبا بسته است.

 در این شرایط تمسک به راهکارهای کوتاه‌مدت و پوپولیستی به مانند آنچه در تمام سال‌های پس از تحریم دیده شد، دور از ذهن نخواهد بود. هر چند نمونه‌هایی از آن مانند فروش اوراق سلف نفتی و تغییر سهمیه بنزین به افراد به جای خودروها در کشور وجود دارد.

استاد اقتصاد دانشگاه تهران: انداختن تعهدات به گردن دولت بعد تحت عنوان طرح گشایش اقتصادی اخلاقی نیست

علی اکبر نیکواقبال، استاد اقتصاد دانشگاه تهران اظهار داشت: امروز بسیاری از کشورهای توسعه یافته، بخش قابل توجهی از درآمد خود را از طریق مالیات به دست می‌آورند اما ما در ایران نه تنها زیرساخت‌های این امر مهم را فراهم نکرده‌ایم که حتی در نبود درآمدهای نفتی نتوانستیم راهی برای مالیات‌ستانی پیدا کنیم.

وی بیان کرد: امروز استفاده از این منابع درآمدی پایدار که در بلندمدت هم کار اقتصاد ایران می‌آید، بیشترین اهمیت را خواهد داشت. اینکه دولت تحت عنوان طرح گشایش اقتصادی تعهدات خود را گردن دولت بعد بیندازد نه اخلاقی است و نه امکان پذیر. باید از شیوه‌های اینچنینی گذر کرد و با تحلیل واقعی شرایط و استفاده از نظر کارشناسان راهکارهای اجرایی ارایه داد.