دولت روحانی رکورد زد…

  • حامد تقوی

دولت تبدیر و امید آقای روحانی بعد از انقلاب ۵۷، اولین دولتی‌ست که رکورددار نرخ تورم است. بنا به گزارشات مرکز آمار ایران ، قیمت کل سبد خانوار در سال ۹۸، حدود ۵۰ درصد به نسبت سال قبل خود افزایش پیدا کرد. بعد از تورم ۴۲ درصدی سال ۹۲ در دوره ی ریاست جمهوری احمدی‌نژاد، این بالاترین رقم ثبت شده بعد از انقلاب ۵۷ است. تورم قیمت مواد غذایی هم به رقم بی‌سابقه ۷۵ درصدی در مناطق شهری رسیده و قیمت بعضی مواد غذایی بیش از دو برابر شده است.

قیمت مسکن و زمین رشد ۱۷۵ درصدی نسبت به سال ۹۷ رشد پیدا کرئه است و مردم معمولی باید خانه داشتن را در رویای خود جستجو کنند.
تمام این آمار و ارقامی که خود مرکز آمار جمهوری اسلامی منتشر کرده است در حالی‌ست که سیاست های دولت برای بحران اقتصادی و از همه مهمتر، برای مهار تورم شکست خورده و اثر منفی گذاشته‌اند.
شکست سیاست های اقتصادی دولت در کنار کاهش درآمد ملی ناشی از تحریم آمریکا، آشفتگی بازار ایران را دوچندان کرده است.
از طرفی خامنه‌ای و بازوهای اجرایی او در سپاه و دیگر نهادهای اقتصادی هم با تشدید بی ثباتی، و دلواپسی از انجام هر گونه مزاکره با آمریکا به این بحران دامن میزنند.