دولت روحانی نام کروبی را در حد تشریفاتی هم تحمل نکرد!

حسین ثنایی نژاد

یکی از شعارهای فریبنده ای که روحانی در تبلیغات انتخاباتی اش با فریاد به گوش همه می رساند، مژده رفع حصر از رهبران جنبش سبز بود.

او در این ۸ سال نه تنها هیچ اقدامی در این زمینه نکرد، بلکه امروز خبر رسید که:
“کمیسیون ماده ۱۰ احزاب وزارت کشور در اقدامی عجیب مهدی کروبی دبیرکل حزب اعتماد ملی را که فاقد محکومیت قضایی است از عضویت در شورای مرکزی این حزب رد صلاحیت کرد.”

وزیر کشور آقای روحانی هیچ کاری در زمینه رفع حصر از این شخصیت سیاسی نکرده که بماند، صلاحیت او را هم برای دبیرکلی حزب مطبوعش رد کرد. صلاحیتی که حتی در دولت احمدی نژاد هم با مشکل مواجه نبود!

بودن نام کروبی در حزب اعتماد ملی صرفا یک امر تشریفاتی است وگرنه او از حصر چگونه می تواند فعالیت حزبی داشته باشد؟ بگذریم که فعالیت حزبی در جامعه کنونی ما جز یک مانور تبلیغاتی کمرنگ چیزی نیست و عملا هیچ حزبی که حرفی برای گفتن درد مردم داشته باشد، امکان فعالیت گسترده نیافته است.

با این اوصاف همین نام تشریفاتی در همین جایگاه کمرنگ سیاسی را نیز دولت آقای روحانی برنتافته است! شرم آور است!