دولت رییسی و احتمال شروع یک جنگ همه جانبه

پایگاه خبری / تحلیلی نگام – محمد ارسلانی

چند ساعت بیشتر به شروع کار دولت ابراهیم رییسی زمان باقی نمانده است

اقدام اخیر سپاه در حمله پهبادی به کشتی اسرائیلی در دریای عمان

که باعث کشته شدن دو شهروند انگلیسی و رومانیایی شد

پیش از آنکه ضرب شصتی به اسراییل باشد

یک گل به خودی بزرگ و حساس بود

که باعث اجماع جهانی علیه ایران گردید

و آمریکا و انگلیس و اسرائیل و رومانی

در حال بررسی طرح ها و نقشه های مختلف

برای پاسخگویی به این تجاوز آشکار دریایی می باشند

به نظر می رسد دولت رییسی کارش را با یک جنگ همه جانبه آغاز می کند

فقط این وسط خدا به داد مردم مظلوم ایران برسد

که گوشت دم توپ حاکمیت نادان و بی عقل شده اند