دولت سهم مقابله با کرونا از صندوق توسعه ملی را صرف هزینه‌های دیگر کرد

پایگاه خبری / تحلیلی نگام ، محمود جامساز بیان کرد: بخش اعظم منابعى که از صندوق توسعه ملى در راستاى مهار کرونا و جبران خسارات آسیب‌دیدگان تخصیص یافته بود، صرف قسمت‌های دیگر و به واقع اقتصاد و اهداف سیاسی بر حفظ جان مردم ترجیح داده شد.

به گزارش «نود اقتصادی»، محمود جامساز، تحلیلگر مسائل اقتصادی اظهار داشت: بر اساس برخی گزارش‌های داخلی ‎در اثر همه‌گیری کرونا حدود یک میلیون و نیم شغل از دست رفت. کرونا یکی از عواملی بود که به طور ناخواسته بر خیلی از دولت‌ها و کشورهای دنیا تحمیل شد و آنها مبالغی برای جلوگیری از گسترش آن اختصاص دادند. به طور مثال ایالات‌متحده مبلغی حدود شش تریلیون دلار برای کرونا هزینه کرد، اما متاسفانه در کشور ما بخش اعظم منابعى که از صندوق توسعه ملى در راستاى مهار کرونا و جبران خسارات آسیب‌دیدگان تخصیص یافته بود، صرف قسمت‌های دیگر و به واقع اقتصاد و اهداف سیاسی بر حفظ جان مردم ترجیح داده شد. این در حالی است که یکی از وظایف مهم دولت‌ها حفظ سلامت مردم است که ارجحیت بیشتری بر دیگر تکالیف دولت خواهد داشت.