دولت نباید از انتقادات پیرامون طرح گشایش اقتصادی واهمه داشته باشد/ مردم نباید بهای تجربه کردن مسئولان را بپردازند

پایگاه خبری / تحلیلی نگام ، محمد خوش چهره بیان کرد: طرح‌هایی که بر اساس ایده‌های شخصی و علایق فردی رییس‌جمهوری در مسیر مطرح شدن و اجرا قرار گرفته است، حتما باید روی آن کار کارشناسی صورت بگیرد تا مردم بهای تجربه کردن مسئولان را نپردازند. اما نقدها هم باید شرایط خود را داشته باشد و هر حرف و نقدی را نباید مطرح کرد.

محمد خوش چهره، استاد اقتصاد دانشگاه تهران اظهار داشت: طرح‌هایی که بر اساس ایده‌های شخصی و علایق فردی رییس‌جمهوری در مسیر مطرح شدن و اجرا قرار گرفته است، حتما باید روی آن کار کارشناسی صورت بگیرد تا مردم بهای تجربه کردن مسئولان را نپردازند. اما نقدها هم باید شرایط خود را داشته باشد و هر حرف و نقدی را نباید مطرح کرد.

وی بیان کرد: در مورد فروش نفت از طریق بازار سرمایه هم بایدها نقدها و بحث‌های عالمانه صورت بگیرد؛ چون بخشی از موضوع بحث گرفتن پول از مردم است و بخش دیگر آن تعهداتی است که برای دولت‌های بعدی ایجاد می‌شود.

استاد اقتصاد دانشگاه تهران افزود: این موضوع به اندازه‌ای مهم است که باید از منظر تحلیلی و تخصصی بررسی شود تا مشخص شود این طرح چقدر مصالح عمومی کشور را تامین می‌کند. دولت باید آماده انتقادات تحلیلگران باشد، نقد هدیه‌ای است که اگر به درستی ارایه شود راهکارهای تازه‌ای پیش روی کشور قرار می‌دهد.

محمد خوش چهره بیان کرد: من فکر می‌کنم شکوه و شکایت دولتی‌ها از نقدهای ارئه شده درست نیست و از سوی دیگر هم معتقدم نقدهای ارایه شده در خصوص طرح‌های اقتصادی و اساسا هر نقدی باید عالمانه و مبتنی بر اسناد و مدارک روشن ارائه شود.