دولت وعده و شعار

پایگاه خبری / تحلیلی نگام – محمد ارسلانی

به نظر می آید دولت سیزدهم پیش از آن که یک دولت عملگرا و قوی باشد

دولتی است که بر مبنای شعارها و وعده های پوچ و غیرعملی

و با استفاده از ظرفیت ارتش سایبری

قرار است انجام وظیفه کند

این روزها دولتمردان با نادیده گرفتن

وضعیت اقتصادی کشور

شعارهایی می دهند که تا عملی شدن سالها فاصله دارد

باید منتظر افتتاح بیشمار پروژه های خیالی در دولت ابراهیم رییسی باشیم