دو ایرانی در ژاپن ماجرای دهقان فداکار را تکرار کردند

پایگاه خبری / تحلیلی نگام_حوالی ساعت ۷ دوازدهم ژوئن ۲۳ خرداد، دو مرد ایرانی در حال رانندگی با ماشین برای رفتن به خرید بودند که متوجه شدند کامیونی در محل عبور قطار متوقف شده فورا دست بکار شدند و با هل دادن ماشین را از خط آهن دور کردند و قطار بلافاصله با سرعت عبور کرد.

این اتفاق بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های ژاپن پیدا کرد.

به گفته گزارشگر تلویزیون ژاپن، اگر ژاپنی‌ها این صحنه را می‌دیدند شاید هیچ حرکتی انجام نمی‌دادند و کمک این دومرد ایرانی باعث شد از حادثه‌ای بزرگ جلوگیری شود.

یکی از مردان فداکار ایرانی در مصاحبه با این شبکه گفت که وظیفه انسانی‌اش را انجام داده است و هر شخص دیگری اگر بود این کار را انجام می‌داد.

این گزارش به عنوان «روح دهقان فداکار در ژاپن» در حال دست به دست شدن است.