دو جانشین احتمالی ریاست بانک مرکزی/جدایی روحانی از همتی/پشت صحنه اختلاف رئیس جمهور و رئیس کل بانک مرکزی

شنیده ها

شنیده می شود اختلاف حسن روحانی رئیس جمهور با عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی به مرحله جدی رسیده است و دو گزینه نامزد پست ریاست بانک مرکزی شده اند.

همتی شب گذشته در کلاب هاوس ضمن تایید شایعات برکناری خود از بانک مرکزی گفت : رئیس جمهور گفتند اگر می خواهید در انتخابات بمانید نمی توانید رئیس بانک مرکزی بمانید. البته من گفتم که فعالیت های انتخاباتی تاثیری ندارد ولی شما صاحب اختیار هستید. البته شنیده ام با برخی اقتصاددان ها هم صحبت کرده اند برای جانشینی.

برای جانشین همتی دو گزینه مطرح هستند جدی ترین گزینه محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهور است.

او از طرف روحانی برای ریاست بانک مرکزی به شدت تحت فشار است. اما روحیه نهاوندیان نشان داده در این برهه حاضر نیست در صف اول قرار گیرد و ترجیح می دهد پرده نشین باشد.

برای همین نام حمید پورمحمدی معاون اقتصادی سازمان برنامه نیز مطرح شده است.

اما روحانی ترجیح می دهد در این منازعه طوری عمل شود که همتی پیروز آن نباشد بنابراین اگر این ملاحظه رفع شود در این هفته باید شاهد حضور بیست و یکمین رئیس کل در راس بانک مرکزی بود.