دو قطبی سازی انتخاباتیِ اصول گرایان برای انتخاباتِ غیر آزادِ غیر رقابتیِ غیر منصفانه

✍️اکبر گنجی

اصول گرایان این روزها در حال ساختن دو قطبی های «میدان- دیپلماسی» ، «غرب گرایان- روس ستیزان» ، «آمریکا- چین»، «مقاومت- وا داده ها» ، «اقتصاد- سیاست» ، «ما می توانیم- ما نمی توانیم»، «انقلاب- ضد انقلاب»، «مذاکره- عدم مذاکره»، و….هستند

تا از میان افراد تأئید صلاحیت شده از سوی رهبری و شورای نگهبان، نامزد «آتش به اختیار» شان را پیروز سازند.

در واقع رقابت میان خودشان است و مخالفان و منتقدان نامزدی نخواهند داشت

و چهره های شاخص و اصلی اصلاح طلب نیز یا نامزد نمی شوند و یا مانند تاج زاده رد صلاحیت خواهند شد.

اما همان دو قطبی ها نیز در نظامی که گرفتار سرطان فساد سیستماتیک و تبعیض و سرکوب است، در سطح مردم به زیانشان تمام خواهد شد.

ابراهیم رئیسی باید توضیح دهد چرا به فسادهای خاندان لاریجانی و قالیباف رسیدگی نکرده و نمی کند؟