دو مجروح در حمله تروریستها به عفرین

پایگاه خبری / تحلیلی نگامواحد توپخانه سازمان تروریستی ” YPG/PKK ” مرکز شهرستان عفرین را هدف قرار داد

در حمله واحد توپخانه عناصر سازمان تروریستی و تجزیه طلب ” ی پ گ / پ ک ک ” که شهرستان تل رفعت در شمال سوریه را تحت اشغال خود قرار داده است، به مرکز شهرستان عفرین دو غیر نظامی مجروح شدند. 

بموجب اطلاعات دریافتی از منابع محلی ، واحد توپخانه متعلق به تروریستهای ” YPG/PKK ” در منطقه تحت اشغال جنوب عفرین ، مرکز شهر را مورد هدف قرار دادند. 

در این حمله دو غیر نظامی مصدوم شدند. 

تروریستهای ” YPG/PKK ” که در نتیجه عملیات نظامی شاخه زیتون از عفرین پاکسازی شدند، به اشغال منطقه تل رفعت ادامه می دهند. 

سازمان تروریستی از اینجا متمادیا مراکز مسکونی تحت کنترل ارتش آزاد سوریه را مورد هدف قرار می دهد.