دکتر راه چمنی سیاستمداری ساده زیست و پاکدست

سید احمد شمس

انالله وانا الیه راجعون

دکتر محمدرضا راه چمنی، مردی نامی از شهر شوریدگان و عرفای نامی، فیلسوفان شهیر و خطه دلاوران سربدار.

دهقان زاده ای که طبیب شد و چهار دوره نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی بود.

پزشکی سیاست ورز که دیدگاه تشکیلاتی اش پی ریز بسیاری از انجمن های صنفی و اجتماعی و احزاب سیاسی شد.

دکتر راه چمنی سیاست ورزی اصلاح طلب، که گرایش اعتدال گرایی و پیشینه انقلابی اش او را پایه گذار بسیاری از تحولات سیاسی منطقه خود می کرد.

و سرانجام این پزشک سیاست ورز سبزواری در ۱۹ اسفندماه جمع یاران خراسانی اش را ترک گفت و به دیار باقی شتافت.

ضمن تسلیت به بازماندگان آن مرحوم و مردم دلاور خطه سبزوار و دوستان همفکر و همراهانش در احزاب همبستگی ، و همکاری و وحدت ملی،

از پیشگاه باری تعالی علو درجات و مغفرت الهی را برای آن بزرگ مرد مسألت دارد.

دکتر راه چمنی مردی ساده زیست و پاکدست بود به عنوان فردی که چهار سال توفیق داشتم که در زمان ریاست ایشان بر سازمان بهزیستی به عنوان مشاور ایشان فعالیت داشته باشم شهادت می دهم که ایشان یکی از درستکار ترین و پاکدست ترین سیاست مداران ایران در دهه های اخیر بود که علی رغم توانمندی داشتن موقعیت های فراوان برای کسب مال و زر ؛ از آن چشم پوشی می نمود تا زندگی سلامت و مورد رضای حق تعالی داشته باشد و هم چو امروزی سبکبار به دیدار معبود بشتابد