دیدار استولتنبرگ و ژوزف بورل

پایگاه خبری / تحلیلی نگاماستولتنبرگ در پی دیدار با ژوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا یک کنفرانس مطبوعاتی ترتیب داد.

ینس استولتنبرگ دبیر کل ناتو با اشاره به اینکه کشورهایی نظیر آمریکا، کانادا، نروژ و ترکیه نقش کلیدی در این پیمان ایفا میکنند گفت: پس از برگزیت ۸۰ درصد از هزینه های دفاعی ناتو از طریق کشورهای غیرعضو در اتحادیه اروپا تامین خواهد شد.

استولتنبرگ در پی دیدار با ژوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا یک کنفرانس مطبوعاتی ترتیب داد.

دبیرکل ناتو ضمن تاکید به اینکه ناتو و اتحادیه اروپا میتوانند با حرکت همگام به موفقیت های بیشتری دست پیدا کنند گفت: این پیمان از اقدامات اتحادیه اروپا در عرصه دفاعی حمایت میکند.

استولتنبرگ گفت: اتحادیه اروپا و ناتو همواره مکمل یکدیگر بودند و هیچگاه نباید رقیب هم باشند.

وی با اشاره به اینکه هم پیمانان غیر عضو در اتحادیه اروپا نقش جدی در تامین امنیت اروپا دارند گفت: کشورهایی نظیر آمریکا، کانادا، نروژ و ترکیه نقش کلیدی در این پیمان ایفا میکنند. پس از برگزیت ۸۰ درصد از هزینه های دفاعی ناتو از طریق کشورهای غیرعضو در اتحادیه اروپا تامین خواهد شد. در زمینه دفاع از اروپا، اتحادیه اروپا هرگز نمیتواند جای ناتو را بگیرد.

بورل نیز ضمن تاکید به اینکه ناتو قدرتمندترین پیمان دفاعی در جهان است گفت: ناتو همچنان به عنوان سنگ زیر بنای دفاعی اروپا به راه خود ادامه خواهد داد.

بورل با اشاره به اینکه گام هایی که اتحادیه اروپا در عرصه دفاعی برداشته به هیچ وجه جایگزین ناتو نخواهد شد گفت: همکاری برای تامین امنیت و حرکت همگام به عنوان هم پیمان از اهمیت بسزایی برخوردار است.