دیدار محرمانه «حسین دهقان» با مولوی عبدالحمید

سردار حسین دهقان نامزد انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ دیداری محرمانه با مولوی عبدالحمید – که در تهران به سر می برد – داشته است.

مولوی عبدالحمید در این دیدار خواستار دیدار و گفت وگو با رهبری شده است.

حسین دهقان اخیرا سفری را به سیستان و بلوچستان داشته است و گفته می شود برای انتخابات ریاست جمهوری، روی فعال سازی گسل‌های مذهبی حساب ویژه ای را باز کرده است.

«حسین دهقان» در انتهای جدول نظرسنجی های ریاست جمهوری قرار دارد.