دیدار محرمانه و خانوادگی رئیسی با رهبر ایران

پایگاه خبری / تحلیلی نگام – شنیده ها

روز قبل از اولین کنفرانس خبری ابراهیم رئیسی ، میان وی و رهبر ایران دیدار خانوادگی در بعد از ظهر آن روز شکل می گیرد.

ابراهیم رئیسی همراه با همسر و دو دختر خود بدون حضور دامادها به دیدار رهبر ایران می روند.

در این دیدار رهبر ایران تاکیدهای متعددی به وی در مورد حجم مسئولیت ریاست جمهوری ، سنگینی این کار و سختی راه داشته است.