دیدار وزیر دفاع ملی ترکیه با رئیس ستاد مشترک ارتش اردن

پایگاه خبری / تحلیلی نگامحلوصی آکار وزیر دفاع ملی ترکیه،  یوسف احمد الحنیطی، رئیس ستاد مشترک ارتش اردن را به حضور پذیرفت

حلوصی آکار وزیر دفاع ملی ترکیه،  یوسف احمد الحنیطی، رئیس ستاد مشترک ارتش اردن را به حضور پذیرفت.

در بیانیه منتشره از سوی وزارت دفاع ملی آمده است، در جریان این دیدار که یاشار گولر رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ترکیه نیز در آن حضور داشت موضوعات دوجانبه، دفاع منطقه ای و امنیتی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.