دیدار کارشناسان اتمی کره شمالی و ایران دور از ذهن نیست

محمد ارسلانی

بنظر می رسد ایران تصمیم خود برای علنی کردن
دستیابی خود به تولید سلاح هسته ای را اتخاذ نموده باشد
دسترسی ایران به سلاح هسته ای
امری ست که باتوجه به شنیده های محرمانه
چندسال قبل اتفاق افتاده است
اما ایران بخاطر حفظ مصلحت قادر به اعلان این موضوع نمی باشد
ایران نیاز دارد که دستیابی خود به سلاح هسته ای را
در آینده ای نزدیک عنوان کند
دانشمندان هسته ای کره شمالی
گزینه های مدنظر ایران برای اعلان همکاری در ساخت سلاح هسته ای می باشند
دیدار دانشمندان هسته ای و نظامی ایران و کره شمالی در آینده نه چندان دور را
اولین نشانه برای شنیدن خبر دستیابی ایران به سلاح هسته ای بدانید

✍️ دیدگاه شما 🙏