دینگو، گروه موسیقی زنان بندر

عکس امروز به گروه موسیقی زنانه “دینگو” از بندرعباس اختصاص دارد.

این گروه موسیقی متشکل از چهار زن است (فائزه، نگین، نوشین و ملیحه) که موسیقی بندری را اجرا می کنند و متن آهنگ های آنها از ترانه های محلی قدیمی گرفته شده است.

سه نفرشان طبل می‌زنند و یک نفر هم عود می‌نوازد. هر چهار نفر هم می‌خوانند.

واژۀ “دینگو” در گویش بندری به معنای نخستین گام‌های نوزاد است.