“دین شما چیست؟” / خاطره باقری

 

یادم می آید در زمان دبستان درسی داشتیم با این موضوع که حق کارگر

قبل از اینکه عرقش خشک بشود باید پرداخت شود و این روایتی از زبان حضرت رسول(ص) است.

و نه تنها این روایت که صدها روایت دیگر از حضرت محمد(ص) حضرت علی(ع) و امام صادق(ع) و سایر ائمه من باب رعایت حق کارگر و پرداخت به موقع حق کارگر و تعیین حق کارگر پیش از شروع کار در دین اسلام وجود دارد.

ما مسلمانیم و جای مهر بر پیشانیمان پینه بسته و آن وقت به این راحتی حق کارگرمان را نه تنها قبل از خشک شدن عرقش نمیدهیم که حقش را هم میخوریم و یک لیوان آب هم رویش.

و جالب اینجاست که این کارگر حق هیچ اعتراض و اعتصابی و احقاق حقی هم ندارد و با کوچکترین اعتراضی از کار بیکارش میکنند و از ترس بیکاری در این اوضاع قشنگ اقتصادی مهر سکوت بر لبهایش میزند و مثل برده ای بی مزد و مواجب همانند برده های زمان فرعون و طاغوت از او بیگاری میکشند.

دقیقا مثل قضیه کارگران هفت تپه شهرستان شوش در استان خوزستان که ماه ها بدون حقوق از آنها کار کشیدند و تا اعتراض کردند دستگیر و زندانی شدند.

واقعا چرا؟ در این قانون اساسی مزخرف هیچ ماده و تبصره ای مبنی بر دفاع از کارگران نباید باشد؟

هر روز در گوشه ای از ایران شاهد این چنین ظلمهایی به قشر مظلوم و بی دفاع کارگر هستیم از کارگران معدن گرفته که در حفره های بی اکسیژن زیر زمین با جانشان بازی میشود تا کارگران جنوب که در گرمای طاقت فرسا گاهی از فرط آفتاب از بلندی سقوط میکنند.

و نه یکماه که چندین ماه است ریالی بابت حقوق دریافت نکرده اند و تا حرفی میزنند به راحتی اخراج میشوند.

هر روز شاهد خودکشی و خودسوزی کارگرانی بودیم که صاحبخانه اثاث منزلش را در کوچه ریخته کارگری که پول دارو و درمان همسرش را نداشته کارگری که حتی لقمه نانی برای سیرکردن شکم فرزندانش در خانه اش پیدا نمیشده است.

آنهم کارگری که سخت ترین شغل های جامعه را انجام میدهد و درآمدش طبق اداره کار از هر شغلی کمتر است.

دلیل این بی عدالتی چیست؟

بله نبود قانونی مشخص برای حمایت از کارگران و دفاع از حقوقشان.

اگر چنین قانونی بود هیچ صاحب کاری حق نداشت حقوق کارگرش را حتی برای یک روز عقب بیندازد او را بیمه نکند و هر زمان دلش بخواهد او را به راحتی از کارش اخراج کند.

واقعا دین شما چیست؟ واقعا مسلمانید با این حجم از ظلم و بی عدالتی؟

انگار چرخه ی این کشور اسلامی کلا بایستی بر بی عدالتی بچرخد بر زور و خفقان.

کارگر چه گناهی دارد که کارگر شده دزد نشده؟

چرا باید همیشه هشتش گرو نهش باشد؟

چرا نباید توقع حقوق داشته باشد؟

چرا باید اینقدر در حقش ظلم شود که همیشه کوتاه بیاید؟

چرا باید همیشه شرمنده زن و بچه ش باشد تا از جانش سیر شود؟

چرا کارگران باید کار کنند تا توئه بالادستی جیب هایت را پر کنی و بعد هم به راحتی بگویند اختلاس شده تمام.

به مسلمانیتان کاری ندارم لااقل به رسم انسانیت عمل کنید انسان باشید.