دیوار کشی رئیسی اثبات شد!!

در زمان انتخابات ریاست جمهوری، مطلبی در مورد افراطی و ضد مردمی بودن ابراهیم رئیسی مطرح بود که اگر او بیاید آنچنان فضای خفقان و سرکوب ایجاد می کند که حتی در خیابانها و پیاده رو بین زنان و مردان دیوارکشی می کند.

آن زمان و بعد انتخابات، طرفداران رئیسی و اصولگرایان و ولایی ها این مطلب را تخریب چهره او از سوی رقیب می دانستند و او را از سرکوب و بستن فضا مبرا می دانستند!

اما امروز بعد چند سال، بار دیگر دیوار کشی رئیسی و چهره خشن و سرکوبگر او اثبات شد.

دادستان کل کشور که زیر مجموعه قوه قضائیه به ریاست ابراهیم رئیسی می باشد پس از آنکه وزیر ارتباطات دستور رئیسی مبنی بر مسدود کردن اینستاگرام را اجرا نکرد، علیه او شکایت کرده است!

چند وقت پیش بعد از انتشار گسترده لایو یک پسر ۱۴ ساله با یک دختر در اینستاگرام، آذری جهرمی آن را کار یک اتاق فکر ( قوه قضاییه رئیسی) برای فیلترینگ اینستاگرام دانسته بود.

این روزها بسیاری از کسب و کارها و فعالیتهای اقتصادی در ایران در بستر اینستاگرام صورت می گیرد که فیلتر آن ضربه سنگینی به این فعالیتها و موجب عصبانیت مردم خواهد شد.