دیپلمات‌های نجومی!

✍️محمد پاداش


کشورمان در نزدیک به ۱۶۰ کشور سفارتخانه دارد، فرض کنید هرکدام از این سفارتخانه‌ها ۱۰کارمند داشته باشند، اگر متوسط دریافتی دیپلمات‌ها را ۳هزار یورو درنظر بگیریم، با محاسبه‌ی نرخ یورو در سامانه نیما (۲۰هزارتومان) هرکدام معادل ۶۰میلیون تومان حقوق ماهیانه دارند!

‏مجلس یازدهم باید بررسی کند آیا رواست پولی که در شرایط تحریم با گونی و چمدان و با هزار خون دل وارد کشور می‌شود، دوباره به همین سادگی به خارج فرستاده شود؟

درحالیکه این دیپلمات‌های نجومی هیچ آورده‌ی فرهنگی، سیاسی و اقتصادی برای کشور نداشته اند!

‏از انصاف به دور است دیپلماتی که هیچ هزینه جاری روزانه نداشته و کلیه‌ی امکانات زندگی‌اش از قبیل مسکن و خودرو توسط جمهوری اسلامی تامین شده، این مقدار دریافتی داشته باشد!

یادم آمد جهانگیری گفت اگر پول باشد ننه جان من هم می‌تواند کار کند!


اسحاق خان می‌بینید پولها کجا می‌رود یا نه؟